Modafinil Działanie, Zastosowanie, Dawkowanie I Skutki Uboczne

asked 2018-12-01 19:30:10 -0600

KaceyCoffe gravatar image

Od jakiegoś czasu, mniej więcej dwóch tygodni, sporadycznie, w razie potrzeby korzystam z modafinilu, leku, którym możecie tutaj więcej przeczytać. Pomimo, że racemiczny modafinil jest wystarczająco efektywny, wprowadzono na rynek takze armodafinil, tj. enancjomer R wspomnianego związku. Jedyną różnicą było to, że w pierwszej fazie badania otrzymywały placebo, natomiast w drugiej - modafinil. Ja biorę i będę brał, ze względu na pracę, ale nauczyłem się umiarkowania i odstawiam modafinil apteka [just click the following internet site], kiedy tylko mogę by po prostu zasnąć i się zregenerować.

Przeprowadzono również badanie mające na celu porównanie działania dekstroamfetaminy (w dawce 20 mg), kofeiny (600 mg) i modafinilu (400 mg) na zdrowych ochotnikach. Badacze z University of California wykazali, że po zażyciu modafinilu funkcje poznawcze poprawiają się nawet 21%, a zmęczenie psychiczne zmniejsza się 47%. Śmiertelnie groźne choroby należą do rzadkich powikłań zażycia modafinilu.

Dobra wiadomość: wieloletnie amerykańskie badania na dużych grupach wykazały, że modafinil na szczęście nie uzależnia. Hej Mirki, chcialbym sprobowac Modafinilu. check my site Analiza wyników badań nie odpowiada więc jednoznacznie na pytanie, czy stosowanie modafinilu w celu poprawienia funkcji poznawczych jest uzasadnione. Początkowo brałem paroksetynę, po dwóch miesiącach pojawiło się bardzo mocne zmęczenie i senność (które w zasadzie utrzymuje się do teraz, no chyba, że jestem na modafinilu), psychiatra zmienił mi leki na fluoksetynę, 4 miesiące i też nie pomagało.

edit retag flag offensive close delete