Modafinil Czyli Prawdopodobnie Najbardziej Zaawansowany " Środek" Na Pamięć, Krótszy Sen I Lepszą Koncentrację, Którego

asked 2018-12-03 12:51:25 -0600

MarcellaBu gravatar image

Modafinil to środek, który stymuluje wydzielanie neuroprzekaźników odpowiedzialnych za koncentrację i lepsze łączenie faktów. Mechanizm działania modafinilu nie jest do końca poznany, jedno jest pewne, że nie działa tak jak amfetamina, dzięki czemu nie uzależnia, przez obecność centrum stereogenicznego na atomie siarki (co jest dość rzadkie, zwykle centra stereogeniczne umiejscowione są na atomie węgla) występuje w postaci mieszaniny dwóch enancjomerów, których farmakokinetyka jest inna.

modafinil wikipedia

edit retag flag offensive close delete